Εργαστείτε μαζί μας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Η κάλυψη των καθημερινών αναγκών της ελληνικής οικογένειας, μέσω αναγνωρισμένων και υψηλής ποιότητας προϊόντων που διαφυλάττουν την υγεία και προάγουν την προσωπική φροντίδα.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Η συνεχής ανάπτυξη, μέσα από τη Συνεργασία, τη Διαφάνεια και το σεβασμό στους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας ώστε να γίνουμε η φυσική επιλογή κάθε οικογένειας για τη φροντίδα της καθημερινής Υγείας και Ευεξίας.

Ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας μας, αποτελούν οι Αξίες  που διέπουν την κουλτούρα μας: Ηθική & Ευθύνη, Καινοτομία, Απόδοση και Δέσμευση.

Η Angelini Pharma Hellas Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. εκσυγχρονίζεται ταχύτατα, με στόχο να καταστεί πλήρως ανταγωνιστική και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο της Ελληνικής όσο και της Διεθνούς αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δίνει τις ανάλογες ευκαιρίες σε στελέχη που συμμερίζονται το Όραμα της και επιθυμούν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον δυναμικό και  εξελισσόμενο.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Angelini Pharma Hellas αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και προωθεί με όλους τους τρόπους την καινοτομία και τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς δράσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην Angelini Pharma Hellas φροντίζουμε ώστε οι άνθρωποι που στελεχώνουν την Εταιρεία να διαθέτουν ικανότητες και να επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλογα με τη θέση εργασίας. Προσπαθούμε για τη συνεχή εκπαίδευσή τους πάνω στις νέες τάσεις που καθορίζουν την ιατρική πρακτική επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια απαράβατη αρχή : «Η εταιρεία που επενδύει στους ανθρώπους της είναι προορισμένη να πετύχει»  

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Angelini Pharma Hellas, παρακαλούμε για την αποστολή του Βιογραφικού σας Σημειώματος, μέσω e-mail στο hr_dept@angelinipharma.gr.

 

Όλα τα Βιογραφικά αντιμετωπίζονται με την δέουσα σοβαρότητα και εχεμύθεια, διατηρώντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων λόγω GDPR.