Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Angelini έχει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας Έρευνας και Ανάπτυξης στο Φαρμακευτικό τομέα, μέσα από την πλήρη ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Έρευνα της Angelini

Δύο από τις δραστικές ουσίες που έχουν αναπτυχθεί πλήρως από την Angelini, η Βενζυδαμίνη (αντιφλεγμονώδες για τοπική χρήση) και το αντικαταθλιπτικό Τραζοδόνη είναι παγκοσμίως διαδεδομένα και διατίθενται σε περισσότερες από 60 χώρες.
Τη δεκαετία του ’90 με την εξαγορά της άδειας για τη φθοριοκινολόνη Προυλιφλοξασίνη, η Angelini υποστήριξε πλήρως την ανάπτυξη της δραστικής ουσίας στην Ευρώπη, από το στάδιο του προκλινικού ελέγχου, έως και την πλήρη κλινική του ανάπτυξη. Μετέπειτα ακολούθησε η αδειοδότηση και η διάθεση του προϊόντος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Πρόσφατα η Angelini εστίασε περισσότερο  στον τομέα των αντιμικροβιακών με την εξαγορά της άδειας  για την Νταλμπαβανσίνη (Dalbavancin), ένα αντιβιοτικό για τη θεραπεία οξείων βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων του (ABSSSI).
Το 2016, για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυασμός παρακεταμόλης με ιβουπροφαίνη, εισήχθη στο portfolio της Angelini.

κορυφή

Καινοτομία και δυναμική γραμμή παραγωγής

Καινοτομία
Οι δραστηριότητες καινοτομίας υλοποιούνται στο Τμήμα RR&D (Research, Regulatory & Development), όπου οι ομάδες Ε&Α, Ρυθμιστικών υποθέσεων και Επιχειρηματικής ανάπτυξης συνεργάζονται για να αυξήσουν και να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο καινοτομίας, με στόχο την εξασφάλιση ενός βιώσιμου χαρτοφυλακίου για την Εταιρεία.
Για το σκοπό αυτό, η ομάδα Ε&Α διαχωρίζεται περαιτέρω σε δύο υπο-ομάδες:
 

- Την ομάδα Ε&Α WEP (Well Established Products) για τα καθιερωμένα στην αγορά προϊόντα και
 
- Την ομάδα Ε&Α NPP (New Pharma Products), για τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα αποτελεσματικές ενέργειες σε διαφορετικούς τομείς:  έρευνα για νέα φαρμακευτικά προϊόντα, με επικεφαλής την ομάδα Ε&Α NPP, διαχείριση του κύκλου ζωής και ανάπτυξη μη φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρότερο χρόνο στην αγορά, με επικεφαλής την ομάδα Ε&Α WEP. 
Σε συμφωνία με αυτή τη στρατηγική, το Ιατρικό Τμήμα χωρίζεται σε NPP και WEP ομάδες κλινικών μελετών, ενώ το Τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων συμμετέχει πλήρως σε όλες τις ερευνητικές διαδικασίες από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι το τμήμα Angelini Pharma έχει άμεση παρουσία σε 18 χώρες, όλα τα τμήματα RR&D είναι συγκεντρωμένα Κεντρικά για να διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των διαφορών από πλευράς θεραπευτικών και αγοραίων αναγκών, ρυθμιστικών κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών και δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Δυναμική γραμμή παραγωγής
Ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής του Τμήματος RR&D είναι το δίκτυο δυναμικής γραμμής παραγωγής, όπου κάθε ερευνητικό έργο μπορεί να αναπτυχθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου εσωτερικά ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες αναλόγως των επιχειρηματικών ευκαιριών. 
Το Τμήμα RR&D πραγματοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με εξέχοντες Ιταλικούς και διεθνείς ομίλους, με στόχο τόσο τον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων όσο και την αύξηση της αξίας και της πιθανότητας επιτυχίας των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του τεχνικο-επιστημονικού δικτύου.
Το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι πλήρως αφοσιωμένο στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με τον εντοπισμό εξωτερικών ευκαιριών σημαντικής αξίας και την ανάπτυξη συνεργασιών. Η Ερευνητική Μονάδα Επιστημονικής Δικτύωσης & Παρακολούθησης Ανταγωνισμού (SN & CI Department) συνεργάζεται με τα τμήματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Ε&Α για τον εντοπισμό ερευνητικών ομάδων ικανών να υποστηρίξουν την καινοτομία στη γραμμή παραγωγής RR&D είτε με την από κοινού υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων είτε με την εξαγορά νέων προϊόντων πρώιμης φάσης, που να συμπληρώνουν το portfolio των βασικών θεραπευτικών κατηγοριών ή να αποτελούν νέες θεραπευτικές προτάσεις.

κορυφή

Εστίαση στη θεραπευτική κατηγορία

Σήμερα τα βασικά ερευνητικά προγράμματα εστιάζουν στις εξής θεραπευτικές κατηγορίες δραστηριοποίησης της Εταιρείας: Πόνος και φλεγμονώδεις διαταραχές, Ασθένειες και διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Διαχείριση Λοιμώξεων και Λοιμωδών ασθενειών.
 

Πόνος και φλεγμονώδεις διαταραχές 

Το Τμήμα Ε&Α της Angelini έχει μακρά παράδοση επιτυχημένης επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα του πόνου και της φλεγμονής. Στα ερευνητικά θέματα περιλαμβάνεται ο ρόλος των προσταγλανδινών, των κυτοκινών και της σεροτονινεργικής δράσης στο μηχανισμό του πόνου και της φλεγμονής. Επί του παρόντος, το Τμήμα Ε&Α εστιάζει είτε σε νέα προϊόντα είτε ήδη σε διαδεδομένα φαρμακευτικά σκευάσματα, για να χρησιμοποιηθούν ως μονοθεραπεία ή ως φαρμακευτικός συνδυασμός και τα οποία θα είναι πιο αποτελεσματικά ως προς τη δράση τους και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν επίσης τη βελτιστοποίηση των αναλγητικών φαρμάκων, ως προς τη βιοδιαθεσιμότητα και τα δοσολογικά σχήματα τους.
 

Ασθένειες και διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

Ο τομέας των θεραπευτικών λύσεων για τις ασθένειες και διαταραχές του ΚΝΣ - και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις διαταραχές της διάθεσης, είναι ίσως ο τομέας ο οποίος έχει χαρίσει στην Angelini τις μεγαλύτερες επιτυχίες και επιχειρηματική αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εισαγωγή της τραζοδόνης στην κλινική πράξη για τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης, στην Ευρώπη τη δεκαετία του εξήντα και στις Η.Π.Α. το 1981, άλλαξε τη θεραπευτική προσέγγιση της κατάθλιψης. 
Χάρις στο ευρύ φάσμα της νευρο-φυσιοφαρμακολογικής δράσης και του ευνοϊκού προφίλ ασφάλειας της τραζοδόνης, η ευρεία χρήση της συνεχίζεται έως και σήμερα. 
Σήμερα, το Τμήμα RR&D διεξάγει μελέτες σχετικά με τους μηχανισμούς δράσης της τραζοδόνης και την εύρεση νέων δραστικών ουσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση νευροψυχιατρικών παθήσεων. 
Ως εκ τούτου, έχει αναπτυχθεί σημαντική εμπειρία που αφορά τη φαρμακολογία, τη φυσιολογία και τη βιοχημεία σχετικά με τους νευρικούς μηχανισμούς που διαταράσσονται στη μείζονα κατάθλιψη και άλλες διαταραχές της διάθεσης. Οι κλινικές μελέτες εστιάζουν κυρίως στον εντοπισμό του προβλήματος του μηχανισμού που ευθύνεται για την αντικαταθλιπτική δραστηριότητα μετά τις επιδράσεις τους στη νευροδιαβίβαση. Πρόσφατα η Angelini απέκτησε για πρώτη φορά στην Ιταλία, την άδεια μιας μορφής φαρμακευτικής ουσίας λιθίου παρατεταμένης αποδέσμευσης που αποδεδειγμένα λειτουργεί σταθεροποιητικά στο πλαίσιο θεραπείας για τη διπολική διαταραχή. Το Τμήμα RR&D διεξάγει κλινικές μελέτες για την υποστήριξη του προϊόντος αυτού. 
Επίσης, η ομάδα Ε&Α NPP διεξάγει συμπληρωματικές έρευνες σχετικά με νέους μοριακούς στόχους που ευθύνονται για ασθένειες του ΚΝΣ όπως η διπολική διαταραχή, η σχιζοφρένεια και η σκλήρυνση κατά πλάκας. 
 

Διαχείριση Λοιμώξεων και Λοιμωδών ασθενειών

Ξεκινώντας με την εμπειρία από την ανάπτυξη του φαρμακευτικού μορίου της προυλιφλοξασίνης, το Τμήμα Ε&Α της Angelini σταδιακά εστίασε το ενδιαφέρον του στον τομέα των αντιμικροβιακών. Ένας τομέας παγκοσμίου ενδιαφέροντος ο οποίος σε επίπεδο φαρμακολογικής ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί προτεραιότητα με στόχο την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας των μικροβίων έναντι των αντιβιοτικών. 
Σήμερα, οι ομάδες Ε&Α NPP και Ε&Α WEP, εστιάζουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην αξιολόγηση της αντιμικροβιακής δράσης νέων προϊόντων, που χρησιμοποιούνται είτε ως μονοθεραπεία είτε συνδυαστικά καθώς και στη δράση ιατροτεχνολογικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Παράλληλα, το Τμήμα Ε&Α της Angelini εστιάζει στους απορρυθμιστικούς παράγοντες της βακτηριακής ομοιόστασης του εντέρου, του κόλπου, της στοματικής κοιλότητας και του δέρματος, οι οποίοι οφείλονται σε λοιμώξεις και αναζητά τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπισή τους.

κορυφή

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) Angelini

Το Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης (R&D) Angelini επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: 

κορυφή