Μονάδες Παραγωγής

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου Angelini βρίσκονται στην Ανκόνα, στην Aprilia  και στην Casella. Η παρασκευή φαρμάκων γίνεται στην Ανκόνα για τα τελικά προϊόντα και στην Απρίλια για τις φαρμακευτικές πρώτες ύλες. Οι εγκαταστάσεις στην Καζέλλα εξειδικεύονται στην παρασκευή της σειράς προϊόντων αντισηψίας Amuchina. Η παραγωγή προορίζεται για όλες τις αγορές σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι εγκαταστάσεις υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία, με αυτόματα συστήματα ελέγχου και επίβλεψης. Μεγάλη σημασία δίνεται στην ανάλυση και τον έλεγχο ποιότητας, με έμφαση στις πρώτες ύλες.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η περιφρούρηση της υγείας στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντες περαιτέρω βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας της Angelini.

Περιβάλλον, ασφάλεια και υγεία
Οι εγκαταστάσεις της Angelini πρωτοπορούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ και πολλά χρόνια, η διαχείριση και οι στρατηγικές βελτίωσης σε θέματα περιβάλλοντος αποτελούν κεντρικό άξονα της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την απόκτηση εθελοντικής πιστοποίησης  UNI EN ISO 14001:2015, από το 2004 και για τις τρεις περιοχές. Έχουν επίσης, πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 1.600 kW, ενός σύγχρονου συστήματος συμπαραγωγής, νέων πύργων εξάτμισης και νέων γεννητριών ατμού υψηλής απόδοσης. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί με ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης που βελτιστοποιεί την κατανάλωση κλιματικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μικροκλίματος. Η συνεχής βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας ελέγχεται από μια Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περισσότερο από 650 τόνους ετησίως.

Η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι πρωταρχικές και βασικές απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας που εκτελείται μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Η Angelini δημιούργησε μια εταιρική κουλτούρα που θεωρεί ότι το πρώτο καθήκον κάθε εργοδότη είναι να διασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των εργαζομένων. Από την άποψη αυτή, έχουν θεσπιστεί πρότυπα συμπεριφοράς για την ασφάλεια τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και στα επιμέρους τμήματα, καθώς και ένα σύστημα παρατήρησης συμπεριφορών και προτύπων που θα συμβάλλουν στην εστίαση της προσοχής στις πτυχές ασφάλειας και στην ενίσχυση της κουλτούρας των συναδέλφων στον τομέα πρόληψης ατυχημάτων. Η έγκαιρη αξιολόγηση των κινδύνων και η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και η πλήρης συμμετοχή του προσωπικού της εταιρείας αποτελούν βασικές απαιτήσεις για την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς.