Οικονομικά στοιχεία

Ο Όμιλος Angelini είναι μια μεγάλη διεθνής επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Με περισσότερες από 30 εταιρείες και περίπου 6.000 άτομα στο δυναμικό του, ο Όμιλος έχει σταθερό ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα 1.7 δις. ευρώ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΑ 2017
Φάρμακα 52 %
Προσωπική Φροντίδα 29 %
Μηχανολογία  9 %
Αρωματοποιία 7 %
Αμπελουργία  2 %
Διαχείριση Ακινήτων 1 %