Κώδικας Δεοντολογίας

Βασική αρχή για τις εταιρείες του Ομίλου Angelini είναι ο σεβασμός σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο, Ηθικών Αξιών - Δεοντολογίας το οποίο διέπει κάθε δραστηριότητά τους. Η τήρηση ενός κώδικα ηθικής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας του Ομίλου απέναντι στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Με απόλυτη συναίσθηση αυτής της αναγκαιότητας, οι εταιρείες του Ομίλου Angelini διέπονται από τον  «Κώδικα ηθικής και συμπεριφοράς» ο οποίος σχεδιάστηκε για να ρυθμίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που κάθε εταιρεία αναλαμβάνει με τους συνεργάτες με τους οποίους έρχεται καθημερινά σε επαφή, προκειμένου να ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Παράλληλα με την εφαρμογή όσων ορίζονται από τον «Κώδικα ηθικής και συμπεριφοράς», η Angelini, τηρεί κατά γράμμα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία που διέπει τον τοπικό Σύνδεσμο Φαρμακευτικό Επιχειρήσεων, του οποίου είναι μέλος.

Γενικές αρχές

Μια βασική αρχή που υιοθετήθηκε από Angelini είναι η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και από κάθε εργαζόμενο. Η δέσμευση αυτή πρέπει να διέπει και τους προμηθευτές, τους πελάτες και οποιονδήποτε έχει οποιασδήποτε φύσης αλληλεπίδραση με την Εταιρία, ενώ δεν προχωρά οποιαδήποτε συνεργασία όσους δεν ασπάζονται την αρχή της αυστηρής συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Οι Αρχές μας, απαιτούν επίσης όχι μόνο την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και την εφαρμογή ηθικών κανόνων συμπεριφοράς στο πλαίσιο του «επιχειρείν».

Οι αρχές της ειλικρίνειας, της πίστης, της αξιοπιστίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της αξιοπρέπειας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας παραμένουν στοιχεία αδιαπραγμάτευτα σε οποιαδήποτε δραστηριότητά μας. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας οφείλουν να ενεργούν με ακεραιότητα και ειλικρίνεια, τιμιότητα και δικαιοσύνη σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους, απαιτώντας την ίδια συμπεριφορά από όλους εκείνους με τους οποίους συναλλάσσονται. Ειδικότερα, οι γενικές αρχές που αποτελούν σημείο αναφοράς συνοψίζονται στα εξής:

 • Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της προσωπικής ακεραιότητας
 • Νομιμότητα
 • Εμπιστευτικότητα
 • Υπευθυνότητα απέναντι στον ασθενή
 • Ειλικρίνεια και δικαιοσύνη
 • Υπευθυνότητα απέναντι στο ευρύτερο κοινό
 • Διαφάνεια
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων
 • Ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αμεροληψία
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Δίκαιη Διοίκηση
 • Σχέσεις με τους μετόχους

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να "κατεβάσετε" τα αρχεία:

Angelini S.p.A. - Code of Ethics

Angelini S.p.A. - Organization Management and Control system

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του «Κώδικα ηθικής και συμπεριφοράς», η Angelini Pharma Hellas, αποτελώντας μέλος του Σ.Φ.Ε.Ε. (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), ακολουθεί και τηρεί με συνέπεια τον «Κώδικα Δεοντολογίας» του Συνδέσμου, ο οποίος διέπει τη λειτουργία των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ορίζοντας τους κανόνες ορθής πρακτικής και διαφάνειας.

Η ακριβής, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ενδεδειγμένη και με διαφάνεια ενημέρωση προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Ασθενείς για τα προϊόντα της Angelini Pharma Hellas, αποτελεί προτεραιότητά μας. Η τήρηση των κανόνων μας προσφέρει τα εφόδια, ώστε  να εκπροσωπούμε επάξια την  Αποστολή μας για τη φροντίδα της καθημερινής Υγείας και Ευεξίας, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.