Το Ίδρυμα Angelini

Ο Όμιλος Angelini γνωρίζει καλά ότι υποχρέωση μιας φαρμακευτικής εταιρείας δεν είναι μόνο η έρευνα, η παρασκευή και διάθεση φαρμάκων που προάγουν την προσωπική υγεία και ευεξία. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς  που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου, αλλά κυρίως των πιο ευάλωτων και αδύναμων ομάδων.

Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Francesco Angelini, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), προς τιμήν και κατ’ επιθυμίαν του Francesco Angelini, ιδρυτή του ομώνυμου Ομίλου το 1919.

Ο κύριος σκοπός του είναι να συμβάλλει και να αυξήσει την ευτυχία των ανθρώπων, μέσω της προσφοράς μιας πολυδιάστατης ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, αποστολή του Ιδρύματος Angelini είναι να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην κοινωνία βοηθώντας πολύπλευρα τις πιο αδύναμες κατηγορίες ανθρώπων, όπως τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας σε χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις ταυτόχρονα.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν στην έρευνα και στον εντοπισμό των στοιχείων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευημερίας σε όλες τις μορφές. Παράλληλα, το Ίδρυμα Angelini επενδύει σε ισχυρά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες κατάρτισης για τις μελλοντικές γενιές. Βασική πεποίθηση του Ιδρύματος Angelini είναι ότι σήμερα μόνο η έρευνα και η εκπαίδευση είναι οι κινητήριες δυνάμεις για ένα πιο ευτυχισμένο και ανθρωποκεντρικό μέλλον.

Από το 2014, το Ίδρυμα Angelini, στηρίζει τη σχολή «La Scuola Angelini - Imparare fa bene», σε συνεργασία με την CONI και υπό την αιγίδα της Ιταλικής Εταιρείας Παιδιατρικής. Το πρόγραμμα αυτό, στηρίζει τις σχολές Νοσοκομειακών σπουδών  με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των νοσηλευόμενων παιδιών.